اطلاعات جمعیتی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اطلاعات جمعیتی

اطلاعات جمعیتی

جمعیت شهر حبیب آباد براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن برابر با ۹۴۹۱ نفر می باشد که از این تعداد ۴۸۱۲ نفر مرد و ۴۶۷۹ نفر زن می باشند. بعد خانوار نیز برابر با ۳۰۰۵ نفر می باشد. بررسی رشد و تحولات جمعیت در شهر حبیب آباد نشان می دهد که در طول دوره سی ساله اخیر جمعیت این شهر از ۵۰۸۱ نفر به ۹۰۸۸ نفر رسیده است که نشان رشد متوسط سالانه به میران ۱/۹۶ درصد می باشد. این روند در طول دوره های مختلف یکسان نبوده است و نوسانات فراوانی داشته است. براساس سرشماری های ۱۳۵۵- ۱۳۶۵ رشد سالانه جمعیت در حبیب آباد معادل ۳/۰۴ درصد بوده است. این میزان فراتر از رشد طبیعی می باشد و نشان از مهاجرپذیری این شهر می باشد. در سال های ۱۳۷۵-۱۳۶۵ این میزان برابر با ۱.۵۶ درصد و در سال های ۱۳۸۵-۱۳۷۵ برابر با ۱.۲۸ درصد بوده است. بعد خانوار در سال های مختلف در شهر حبیب آباد دارای نوسانات کم بوده است بطوریکه در سال های ۱۳۵۵ بعد خانوار برابر با ۴/۱ نفر و در سال ۱۳۸۵ برابر با ۳/۷ نفر می باشد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست