راهنمای گردشگران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. راهنمای گردشگران

لیست کلیه مراکز مورد نیاز گردشگران

مراکز گردشگری 

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱ حمام تاریخی حبیب آباد
۲ انبار نمک حبیب آباد
۳ امام زاده عبدالمومن حبیب آباد
۴ قنات های تاریخی
۵

مراکز تفریحی

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱ زورخانه حبیب آباد
۲ پارک بزرگ حبیب آباد
۳ پارک ادیب
۴ ورزشگاه حبیب آباد

مراکز درمانی

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱ دارالشفا حضرت ابوالفضل حبیب آباد
۲ درمانگاه حبیب آباد

داروخانه ها

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱ داروخانه المهدی

بانک ها

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱ بانک ملی حبیب آباد
۲ پست بانک
۳ قرض الحسنه حسنات

پارک ها و فضاهای سبز شهر

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱ پارک بزرگ حبیب آباد
۲ پارک آزادگان
۳ پارک ادیب

مراکز اقامتی

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

پارکینگ های عمومی شهر

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱ پارکینگ شبانه روزی حبیب آباد

مراکز تعمیر خودرو

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

نمایندگی های مجاز خودرو

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

مراکز تجاری و خرید

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

مراکز بیمه

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

اطلاعات حمل و نقل

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

پمپ بنزین ها و جایگاه CNG

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

مراکز خرید و بازارهای شهر

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

رستوران ها – اغذیه فروشی ها

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

تلفن های ضروری 

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست