واحد حقوقی و املاک

null

مهندس....

مسئول امور حقوقی و املاک

معرفی واحد حقوقی و املاک:
مسئولیت حساس و خطیر اعمال قانون و مقررات و دفاع از حقوق شهرداری ، در رابطه با دعاوی مطروحه علیه شهرداری و طرح دعاوی به منظور وصول دعاوی به منظور وصول حقوق شهرداری، رفع اشکالات حقوقی موجود در واحدها و حل و فصل آنها ، روشن کردن بعضی از موارد غامضی (تفسیر و علیل )و اظهار نظر حقوقی در رابطه با سوالات مطروحه از سوی واحد های تابعه ، همچنین تنظیم دادخواست شکوائیه کیفری ، اظهار نامه و اخطاریه ،مزایده و مناقصه ،و همکاری در اجراء آرا کمیسیون های موضوع کانون شهرداری ها ، پاسخ استعلام های مراجعه ، ابلاغ قوانین و مقررات و چگونگی اجرای آنها ، در شرکت در کمیته ها و کمیسون های خاصی و …..از جمله وظایفی است که برعهده اداره حقوقی شهرداری می باشد
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست